கல்வியின் உதவிகள்

திறமையுள்ள மாணவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்திட RP Mission Foundation செயல்பட்டு வருகின்றது

கல்வியின் அவசியம் இன்று மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தெரிந்திருந்தும் கூட திறமையுள்ள மாணவர்கள் பலர் வறுமையின் காரணமாக அவர்களின் மேற்படிப்பினை தொடர முடியாத நிலை சுதந்திரம் அடைந்து 70 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இன்றும் இருந்துகொண்டேதன் இறுகின்றது. ஏன் சமீபத்திய கணக்கெடுப்பில் இருந்துகூட 0.1 மில்லியன் குழந்தை தொழிலாளர்கள் வறுமையால் பாடசாலைக்கு செல்லாமல் வேலைக்கு செல்லுகின்ற குழந்தைகளின் நிலையை கண்டு நாங்கள் வருந்துகின்றோம்.

கல்வியின் உதவிகள்

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 /6
5 / 6
6 / 6

இவற்றிர்கு எல்லாம் என்னதான் தீர்வு ?

தரணியெங்கும் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தினை இன்றியமையை எடுத்துரைக்காத தலைவர்களே இல்லை " கல்வி கற்கக்காத்தவன் கலர் நிலம் போன்றவன் என்ற கூற்றில் இருந்து கல்வியின் முக்கியத்துவத்தினை நம் உணரமுடியும் ஏன் நம் ஔவை பெருந்தகையார்கூட மனிதன் மேம்படுவதற்கு கல்வி அறிவு அவசியம் தேவை என்பதனை "ஞானமும் கல்வியும் ஞாயதால் அரிது" என்ற பொன்மொழி மூலம் கல்வியின் அவசியத்தை எடுத்துரைத்துள்ளார்.

கல்வி உதவிக்கான செயல்கள் : எங்களால் இனம் காணப்படுகின்ற மாணவர்களை கல்வியை தொடர்ந்து கற்பதற்கு உதவி வழங்கிய வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து கல்வி நிலையங்களுக்கும் எண்கள் நன்றியை என்றேன்றும் தெரிவித்து கொள்கின்றோம். மேலும் உயர்கல்வி பயில்வதற்கு அரசு வழங்கின்ற உதவிகளை பெறுவதற்கும் தேவையான வழிகாட்டுதலையும் வழங்கி வருகின்றோம். எங்கள் இந்த சேவையின் மூலம் என்ன செய்வது, எப்படி அணுகுவது மேலும் காரணங்கள் கூறி சுமார் 20000 திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு அரசு வழங்குகின்ற கல்விக் கடனை பெற்று தந்து உதவி செய்து இருக்கின்றோம்.

வறுமையை போக்கும் வழி கல்வியாகும்

கல்வி உதவியின் மூலம் நீங்கள் ஒரு குழந்தையின் வாழ்வில் விளக்கேட்ட விரும்பினால் அதனை எங்கள் அறக்கட்டளையின் மூலம் செய்ய விரும்பினால் கீழே உள்ள நன்கொடை அளிக்க பட்டனை click செய்து உங்கலால் முடிந்த ஒரு சிறிய தொகையினை நன்கொடையாக அளித்து இந்த உன்னத கல்வி தொண்டில் பங்கு கொள்ளுங்கள்.

1) எங்கள் அறக்கட்டளையின் மூலம் வறுமையுள்ள திறமையுள்ள மாணவர்களை இனம் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டி கல்வி பெற செய்து அவரவர் வாழ்வில் சிறப்பதற்கான கல்வி உதவிகளை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம்.

2) பல்வேறு காலை அறிவியல், பொறியியல், தொழிற்பயிற்சி கூடம், மருத்டுவம் சார்ந்த கல்வி நிலையங்களில் எங்களால் கண்டறியப்பட்ட திறமையான மாணவர்களை அழைத்து சென்று அவரவர் திறமை விருப்பத்திற்கு ஏற்ற கல்லூரிகளில் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி வருகின்றோம்.

'தர்மம் செய்வோம் தயவுடன் வாழ்வோம்'

ஒரு வேலை அன்னதானத்திற்கு
=

1500

இரண்டு வேலை அன்னதானத்திற்கு
=

2500

மூன்று வேலை அன்னதானத்திற்கு
=

4000

தர்மம் செய்வோம்!.. தயவுடன் வாழ்வோம்!..

உங்களால் முடிந்த தொகையினை நன்கொடையாக அளிக்கவும்

  •   I have read through the website's Privacy Policy and agree to make a donation*